پروژه کایرا

انجام پایش و بررسی چالش های واحد های صنعتی و معدنی شمالغرب کشور و ارائه راهکارهای مبتنی بر خدمات IT برای صنایع بزرگ و متوسط

خدمات مورد ارائه شرکت در پروژه:

 1. تلفن های تحت شبکه (VOIP)
 2. مدیریت ارتباط با مشتریان (CRM)
 3. سیستم مدیریت آموزشی (LMS)
 4. توسعه نرم افزار تحت وب، دسکتاپ و موبایل
 5. سیستم های پشتیبانی و گردش کار
 6. سیستم مدیریت ناوگان (GPS TRACKING)
 7. اینترنت اشیا (IOT)
 8. سیستم کنترل دسترسی (Access Control)
 9. ارتقاء سیستم های نظارت تصویری (IPC)
 10. هوشمند سازی صنعتی
 11. افزایش بهره وری صنعتی
 12. شبکه و امنیت اطلاعات

تقویم پروژه:

 1. فاز اول: پایش اطلاعات واحد های صنعتی و بررسی چالش ها (آغاز: مهر ماه سال ۹۵ ، پایان: خرداد ماه سال ۹۵)
 2. فاز دوم: ارائه راهکار های جامع مبتنی بر خدمات فناوری اطلاعات (آغاز: تیر ماه سال ۹۶ ، در حال اجرا)