سال انجام:

۱۳۹۵

دسته بندی پروژه:

(IoT)(اینترنت اشیا – رویکرد صنعتی)

هدف از اجرای پروژه:

محاسبه حقوق کارگران بخش تولید مشغول در سوله ها بر اساس حضور در پوزیشن کاری تعریف شده (محاسبه کارکرد مفید کارگران)

تکنولوژی های استفاده شده:

rtls, uwb, IoT, Eddystone, iBeacon, Bluetooth ver5.0, Nano Tag, python

توضیح پروژه:

این پروژه به درخواست یکی از مجموعه های تراکتور سازی تبریز در سال 95 آغاز شد در این پروژه هدف رصد کارکنان فعال در سوله های تولید برای یافتن دقیق موقعیت مکانی آنان و تخیص حضور فرد در موقعیت مناسب کاری بود.

این پروژه 6 ماه به طول انجامید و مراحل تست و توسعه نرم افزار به خوبی انجام شد ولی در فاز اجرا برای کل مجموعه، با توجه به وضع تحریم های جدید و نیز افزایش نرخ دلار، اجرای پروژه دیگر مقرون به صرفه نبود و از این رو، به مرحله استقرار کامل در شرکت نرسید.