بیب تل یک سامانه مخابراتی است که می تواند جای کارت ویزیت , تراکت , کاتالوگ و بسیاری از این دست تبلیغات را بگیرد , در این مرحله به مشکلات این نوع تبلیغات می پردازیم .