Skip links

HİKAYEMİZ

Hikayemiz, modern kovanların olmadığı, arıcılığın en eski yöntemlerle yapıldığı yıllara dayanır. O zamanlar, Anadolu’nun neredeyse her köyünde arıcılar, atalarından öğrendikleri görgü ve tecrübeyle doğal ballar üretirlerdi.

ilk yıllarında modern arıcılık gelişmeye başladı. Bu yıllarda çocuklar baba mesleğini devraldı ve çerçeveli kovanlarla birlikte, bildiğimiz anlamda arıcılığa geçmiş oldu.
Yılar sonra çocuklar arıların dünyasını tanıdıkça ata mesleğini teknik bilgiyle buluşturmaya karar verdiler ,Böylece“Bal al “ markası kurulur.

Nesillerdir aile geleneği olarak sürdürdüğümüz arıcılık, ‘Bal al’ markasıyla sizlerle buluşuyor.

Üretim çiftliğimiz ve fabrika Khoy şehirde yer almaktadır. Ana arı üretiminden hasat zamanı bal sağımına kadar, üretimin her aşamasında kovanlarımızla direkt kendimiz ilgileniyoruz.

Arı kolonilerimizin başında babamız Gasim kazemi yer alıyor; arıların sağlıkları, mevsimsel bakımları ve doğal nektarlara ulaşmalarıyla bizzat ilgileniyor.

Tarım Bakanlığı denetim koşullarının tümünü uygulamaktayız.

Ürünlerimiz, Donya Bal Tebliği’ne tamamen uygun şekilde üretilmekte ve paketlenmektedir.

Bal al , nesiller boyu geleneksel üretimdir.

Sağlık ve mutlulukla… Afiyet, şifa olsun.