شرح موقعیت شغلی

متصدی امور دفتری

جزئیات کار: انجام امورات اداری، دفتری و روابط عمومی شرکت

خدمات مورد ارائه شرکت:

تامین و فروش تجهیزات پزشکی و دندان پزشکی

فروش مواد مصرفی دندان پزشکی

آموزش تعمیرات تجهیزات پزشکی و دندان پزشکی و کالیبراسیون

ارائه خدمات تعمیر، سرویس و نگهداری در حوزه سلامت

اولویت های استخدام

مدرک دانشگاهی کارشناسی یا بالاتر در رشته مهندسی پزشکی

سابقه حداقل ۱ سال کار در حوزه های مرتبط با آموزش و مهندسی پزشکی

آشنایی با حوزه فناوری اطلاعات

مدرک ICDL

آشنایی با نرم افزار حسابداری هلو

آشنایی با امورات دفتری و بایگانی

مدارک معتبر دوره های آموزشی

حقوق و مزایا:

حقوق ثابت و پاداش بر اساس عملکرد

مزایا بر اساس قانون کار

بیمه تامین اجتماعی

شرح وظایف:  

انجام مکاتبات و امور اداری شرکت

انجام امور مربوط به آموزش و ثبت نام متقاضیان

ارائه مطالب علمی و فنی در خصوص تجهیزات پزشکی

تایپ صورتجلسات و موارد یادداشت شده دستی

بایگانی و ارسال و دریافت مراسلات

نگارش دفتر روزنامه

انجام هماهنگی های لازم برای برگزاری جلسات داخلی و خارج از شرکت

کار با سامانه های نرم افزاری و پشتیبانی شرکت

کار با نرم افزار حسابداری هلو

پاسخگویی به مشتریان